Våre tjenester

Vi er opptatt av å hjelpe deg som kunde til å oppnå verdifulle resultater gjennom kreativt arbeid og strategisk utførelse.

Digital markedsføring

Å være synlig på nett er helt avgjørende for å opprettholde eksisterende kunder og for å tiltrekke deg nye. Digital markedsføring er målbart og gir dermed store muligheter for å effektivisere din kommunikasjon via både nettside, e-post og sosiale medier.

Vaag er sertifiserte innen digital markedsføring via HubSpot; en verdensledende markedsføringsplattform. Ut i fra dette benyttes blant annet Google, Amedia, Schibstedt, Faceboook, Instagram og LinkedIn som annonseplattformer, alt ettersom hvor vår analyse tilsier at kundene dine er. I tillegg sørger vi for at du er søkbar gjennom Google.

Vaag tenker hele tiden strategisk og har de verktøyene som trengs for å tilpasse ditt innhold gjennom kontinuerlig optimaliseringsarbeid.

Nettutvikling

Synlighet på nett er viktig! En god og brukervennlig hjemmeside er avgjørende for hvor synlig man er. Nettsiden skal være lett å forstå, og med et godt design som fungerer.

Vi bruker den plattformen som er best for de behovene som skal dekkes, og har erfaring med både små og veldig store og avanserte nettløsninger. Vi hjelper til med nettbutikk, integrasjoner og andre smarte løsninger slik at nettsiden skaper en god kundedialog og riktig brukeropplevelse.

Kampanjer

For å lykkes med en reklamekampanje er det viktig å ha klare mål og en definert målgruppe. Det er også viktig å utarbeide en strategi for hvordan man skal nå målgruppen, og velge de riktige reklamekanalene å bruke.

En vellykket kampanje trenger en god kreativ idé som fanger oppmerksomheten til målgruppen og formidler budskapet på en effektiv måte. Å teste kampanjen før den lanseres kan også være nyttig for å finne ut om budskapet og kreativiteten er effektive.

Det er også viktig å måle og evaluere resultatene av kampanjen, slik at man kan justere den etter behov og forbedre den i fremtiden.

Vi hjelper deg med reklamekampanjer, enten de er digitale eller analoge.

Strategi og rådgivning

En markedsstrategi er en plan på hva du skal formidle og hvilke plattformer som skal benyttes for at du best mulig skal nå din målgruppe.

Vaag har solid kompetanse innen merkevarebygging, og uansett hva slags behov du som kunde har – vil en strategi ligge til grunn for kommunikasjonsløsningene våre. Sammen med deg lager vi en strategi som skal veilede deg til å ta de riktige beslutningene mot ditt definerte mål.

Med innsikt og erfaring skal Vaag gi deg trygg rådgivning slik at du som kunde kan våge å lene deg til kommunikasjonsvalgene som tas.

Design og illustrasjon

Med grafisk design flettes bilder, tekst og illustrasjon sammen for å formidle ditt budskap. De gjennomtenkte løsningene fra markedsstrategien tas ut i visuell identitet, profilering og kreative konsepter som påvirker og engasjerer kundene dine.

Med stødig hånd og sterk grafisk kompetanse former Vaag din merkevare gjennom logo, nettsidedesign, plakater og andre kommunikasjonsflater som kundene dine er på.

Våg å gå for en visuell kommunikasjon som styrker omdømmet ditt.

Foto og film

Foto og film treffer målgruppen og engasjerer. Riktig kreativitet,
gode strategier og innsikt skaper effekt og kreative konsepter.
Med RicardoFilm som produksjonsselskap og deres nettverk av solide
og erfarne samarbeidspartnere av regissører, postproduksjons-hus, grafikere og filmfotografer løser vi oppdraget.

Vaag hjelper deg.

La oss ta en prat

Alle oppdrag er unike, og med vår solide kunnskap innen markedsføring løser vi din utfordring med både hjerte og hjerne.

Kontakt vår rådgiver Kjetil Halvdan Hansen.

Ring 90 27 85 59 eller send e-post

La oss ta en prat

Vaag hjelper deg.

Alle oppdrag er unike, og med vår solide kunnskap innen markedsføring løser vi din utfordring med både hjerte og hjerne.

Kontakt vår rådgiver Kjetil Halvdan Hansen.

Ring 90 27 85 59 eller send e-post