Reklame med
hjerte og hjerne

Reklame med
hjerte og hjerne

Profilfilm

Sparebanken 1 Østlandet hadde behov for en film til
sitt 175-års jubileum som oppsummerte og styrket
deres kjerneverdier.

Lansering
kleskolleksjon

“En elegant avsløring” er laget i forbindelse med

lansering av ny kolleksjon av yrkesklær for Joker Norge.

Fremsnakk-
kampanje

Kampanjen er produsert for Kulturdirektoratet.
Filmenes mål er å  bevare og synliggjøre romanifolket/
taternes kultur, språk og historie.

Landingsside

Med massivtre levert og montert av Woodcon,
ble verdens mest miljøvennlige fabrikk oppført.

Ny nettside

Vi har utviklet ny nettside for Europas
største leverandør av varmefolie.

Visuell identitet

Vi utviklet Østlaft sin nye visuelle profil.
Identiteten omfavner fortid og samtid,
innovasjon og tradisjon.

Se våre jobber