Reklame med
hjerte og hjerne

Vaag kan hjelpe deg.

Profilfilm

Sparebanken 1 Østlandet hadde behov for en film til
sitt 175-års jubileum som oppsummerte og styrket
deres kjerneverdier.

Lansering
kleskolleksjon

“En elegant avsløring” er laget i forbindelse med

lansering av ny kolleksjon av yrkesklær for Joker Norge.

Fremsnakk-
kampanje

Fremsnakkampanjen er produsert for Kulturrådet.
Filmenes mål er å  bevare og synliggjøre romanifolket/
taternes kultur, språk og historie.

Landingsside

Med massivtre levert og montert av Woodcon,
ble verdens mest miljøvennlige fabrikk oppført.

Ny nettside

Vi har utviklet ny nettside for Europas
største leverandør av varmefolie.

Visuell identitet

Vi utviklet Østlafts nye visuelle profil.
Identiteten omfavner fortid og samtid,
innovasjon og tradisjon.

Reklame med
hjerte og hjerne

Vaag kan hjelpe deg.