Landingsside

Landingsside

Massivtre fra Woodcon ble til verdens mest miljøvennlige fabrikk

Involverte i prosjektet
The Plus ble tegnet av BIG Arkitekter på bestilling fra møbelprodusenten Vestre. Woodcon ønsket å dokumentere sin kompetanse og unike fagkunnskap i dette gigantiske prosjektet, fra oppstart til overlevering – møtet mellom millimeterpresisjon og massivtre.

Vi løste dette med flere opptaksdager på fabrikken, samt intervjuer med sentrale personer i prosjektet hos Woodcon. Tekst, filmer, foto og innhold ble publisert på en dedikert landingsside som gir Woodcons kunder et dypdykk i den spektakulære utførelsen.

Om Woodcon

Woodcon omtaler seg som et selskap, et konsern og en dagtidsfamilie. De jobber ut i fra visjonen om å bli den beste total underentreprenøren på bærekonstruksjoner i tre.

Vaag hjelper deg.

La oss ta en prat

Alle oppdrag er unike, og med vår solide kunnskap innen markedsføring løser vi din utfordring med både hjerte og hjerne.

Kontakt vår rådgiver Kjetil Halvdan Hansen.

Ring 90 27 85 59 eller send e-post

La oss ta en prat

Vaag hjelper deg.

Alle oppdrag er unike, og med vår solide kunnskap innen markedsføring løser vi din utfordring med både hjerte og hjerne.

Kontakt vår rådgiver Kjetil Halvdan Hansen.

Ring 90 27 85 59 eller send e-post