Landingsside

Landingsside

Massivtre fra Woodcon ble til verdens mest miljøvennlige fabrikk

Involverte i prosjektet
The Plus ble tegnet av BIG Arkitekter på bestilling fra møbelprodusenten Vestre. Woodcon ønsket å dokumentere sin kompetanse og unike fagkunnskap i dette gigantiske prosjektet, fra oppstart til overlevering – møtet mellom millimeterpresisjon og massivtre.

Vi løste dette med flere opptaksdager på fabrikken, samt intervjuer med sentrale personer i prosjektet hos Woodcon. Tekst, filmer, foto og innhold ble publisert på en dedikert landingsside som gir Woodcons kunder et dypdykk i den spektakulære utførelsen.

Kort om Woodcon

Woodcon omtaler seg som et selskap, et konsern og en dagtidsfamilie. De jobber ut i fra visjonen om å bli den beste total underentreprenøren på bærekonstruksjoner i tre.

Besøk nettstedet her.