Rekrutteringskampanje

Rekrutterings kampanje

Slik skaffet vi betydelig kompetanse til Mattilsynets nye IT-avdeling

Involverte i prosjektetI Mjøstårnet skulle de etablere en ny IT – og utviklingsavdeling.

Gjennom innsiktsarbeid oppdaget vi at mange som bodde i nærområdet pendlet til arbeidsplasser langt unna hjemmet sitt. De brukte mye tid på å reise frem og tilbake til jobb, og den tiden de skulle hatt til familie, venner, trening og andre aktiviteter, gikk med til togreiser.

Kort om Mattilsynet

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. De skal fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr.

Hva gjorde vi?

Gjennom bruk av Google Ads, egen landingsside på www.latogetgaa.no og film, fikk Mattilsynet gode kandidater til stillingene. De fikk ansatt de som i dag utgjør utviklingsavdelingen i Brumunddal. Det var mange som lot toget gå.

Vi i Vaag Byrå er stolte over resultatet, og det gode samarbeidet vi hadde med Mattilsynet i dette prosjektet.

Vaag hjelper deg.

La oss ta en prat

Alle oppdrag er unike, og med vår solide kunnskap innen markedsføring løser vi din utfordring med både hjerte og hjerne.

Kontakt vår rådgiver Kjetil Halvdan Hansen.

Ring 90 27 85 59 eller send e-post

La oss ta en prat

Vaag hjelper deg.

Alle oppdrag er unike, og med vår solide kunnskap innen markedsføring løser vi din utfordring med både hjerte og hjerne.

Kontakt vår rådgiver Kjetil Halvdan Hansen.

Ring 90 27 85 59 eller send e-post